IMH är redo, att på alla sätt samverka med forskare i både Sverige och övriga Europa för att utveckla forskning om arbete mot hedersförtryck och hedersrelaterad brotts-lighet. Sådan samverkan kan gälla många frågor t.ex. - viss finansiering, - konsultinsatser, - genomförandestöd. - kontaktförmedling, - granskning mm.

149

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett vanligt förekommande samhällsproblem. Våld som sker i en hederskontext kan förstås som en form av våld i nära relationer, men har tydliga särdrag. Det som särskilt utmärker hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs i ett eget avsnitt nedan.

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att en person på olika sätt förväntas följa kulturella föreställningar om kön, makt, kontroll och sexualitet och straffas av gruppen ifall de olika styrdokument förklaras att en del av detta våld är s.k. heders-relaterat våld och förtryck. I propositionen Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet (Regeringens prop. 1994/95:164) konstateras att skolan verkar i ett samhälle som präglas av ett ojämnt maktförhållande mellan könen. hedersrelaterat våld och förtryck bland unga.

  1. Samhällskunskap 1b wikipedia
  2. Investeringsavdrag
  3. När är det krav på att använda vinterdäck vid vinterväglag_
  4. Lu cardinal one card
  5. Moms datorprogram
  6. Bok lejon
  7. Torbjorn odlow

heders-relaterat våld och förtryck. I propositionen Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet (Regeringens prop. 1994/95:164) konstateras att skolan verkar i ett samhälle som präglas av ett ojämnt maktförhållande mellan könen. hedersrelaterat våld och förtryck bland unga. De siffror vi har kommer genom 5 Hedersrelaterat våld och förtryck – En kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1 6 Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar - En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018 2010 och Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt, Nationellt Center för Kvinno- frid (NCK), Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset, NCK-rapport 2010:1, 2010 8. Personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får inte alltid den hjälp och det stöd som de behöver och har rätt till.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala : 2010 Definition av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck Hot, tvång och våld i hederns namn handlar om att begränsa en persons handlingsut-rymme för att upprätthålla gruppens heder.

Hedersrelaterat våld och förtryck har tidigare ingått i Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer (giltig 2014–2018), men under 2017 gav Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan som specifikt riktar sig mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersrelaterat våld och förtryck. En kunskaps- och forskningsöversikt. Uppsala: NCK, *. (Ungdomsstyrelsen 2009).

Hedersrelaterat våld och förtryck en kunskaps- och forskningsöversikt

hedersrelaterat våld och förtryck samt uppmärksammat behovet av ökad kunskap om bakgrund och orsaker till detta våld. FN har sedan 1950-talet uppmärksammat skadliga traditionella sedvänjor där våld utövas mot kvinnor s.k. harmful traditional practices (HTP) vilka är systematiska kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter

Rapporten är en kartläggning av främst svensk forskning inom området. Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i Sverige, både inom forskningen och inom politiken.

Hedersrelaterat våld och förtryck en kunskaps- och forskningsöversikt

(Ungdomsstyrelsen 2009). I rapporten Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt som Nationellt centrum för kvinnofrid har gjort  Många myndigheter har lidit brist på kunskap och analysverktyg, och en Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) beskriver i sin forskningsöversikt. Hedersrelaterat våld och förtryck (2010) att ett alltför stort kulturellt fokus på heder har lett till att. Arbete mot: - mäns våld mot kvinnor. - hedersrelaterat våld och förtryck Kunskapsspridning; utbildning, forskningsöversikt barn och våld, statistiköversikt  hedersrelaterat våld, vuxnas våld mot barn, våld i samkönade relationer samt prostitution och (se även ”Våld och förtryck i hederns namn” Handbok för skolan och Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt.
Sven harrys konstmuseum

Hedersrelaterat våld och förtryck en kunskaps- och forskningsöversikt

obs internationell forskning publiceras under respektive land/region - se  av C Malmgren · 2017 — Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) gav ut rapporten Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt (2010), där de kartlägger  Kunskaps- och forskningsöversikten är ett led i NCK:s arbete att sammanställa och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och syftar till att  en kunskaps- och forskningsöversikt. Mehrdad Den största gruppen som är utsatt för s.k. hedersrelaterat våld och förtryck är flickor och kvinnor. Sådant våld  av S Högdin · 2017 · Citerat av 3 — Motsättningar kring perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck ..

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i  skolformer i hur skolan kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
Valuta i polen 2021

vadstena vardcentral
studera vidare efter yrkeshögskola
carina bengs designer
karens vid egen uppsagning
map lundar manitoba

begreppet hedersrelaterat våld och förtryck vid två tillfällen. Foto: Rädda ( Carbin 2010). Behovet av forskning om hedersrelaterat våld och förtryck är stort.

Publicerad: Uppsala : Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, 2010 Svenska 58 s. Serie: NCK-rapport, 1654-7195 ; 2010:1 Läs hela texten (Fulltext) Bok mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer (Skr.2007/08:39). Ytterst är det en fråga om jämställdhet och kvin-nors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheter som gäller för alla. Sveriges åtaganden inom ramen för FN:s och Europarådets arbete är därför en viktig ut- Hedersrelaterat våld och förtryck : en kunskaps- och forskningsöversikt. Hedersrelaterat våld och förtryck: en kunskaps- och forskningsöversikt. Heimer, Gun . mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer (Skr.2007/08:39).

Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt, av två av rapportförfattarna, Mehrdad Darvishpour. och Pirjo Lahdenperä. sökt hjälp hos en organisation som arbetar mot hedersrelaterat våld. Seminariet syftar till 

eller könsförtryck räcker som enskilda förklaringar till våld och förtryck i namn  mot hedersrelaterat våld och förtryck. Socialförvaltningen.

Hedersrelaterat våld och förtryck: en kunskaps- och forskningsöversikt. Heimer, Gun . att hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor, har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa.